Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Szárazajta, 2012 szeptember 26

Szeretettel köszöntök mindenkit

 

Köszöntöm a 2012-es megemlékezésen minden résztvevőt.

Igen 2012-öt írunk és közel 70 év telt el attól a szörnyű eseménytől mely megtörtént 1944. szeptember 26-án itt Szárazajtán.

Megtörtént az aminek nem szabadott volna megtörténni amit sötét gondolatú emberek terveltek ki és viteleztek ki.

Máig fájó sebeket okozva , bár behegedtek, de még mindig fájnak.

Fájni is fog míg emlékezni fogunk rá míg összegyűlünk itt szeptember 26-án, de ma akik itt vagyunk az a feladatunk, hogy jó keresztény módra mit lehet megbocsájtsunk, de feledni nem fogunk mert az feladatunk .

És hogy mi is történhetett az nap egy pár sorban leírva:

1944 szeptember 26

Szárazajta

Simon András

Borús az égbolt,

A nap nem ragyog ma.

Nem köszönt jó reggelt,

Hárshántó felöl felragyogva.

Mit se sejt a falu apraja nagyja,

Talán ez is egy olyan nap,

Mint a hét többi napja.

Készülnek a mezőre jószágok befogva,

De a falu fölött a varjak már rajoznak.

Sok édesanya a tarisznyát pakolja,

Készíti a fiát a napi robotra.

Ugyan is az apák s az eleje s a nagyja

Oda van nincs itthon, Isten tudja Hol van ?

Zajos lesz az utca, a kutyák ugatnak

Kapukat beütnek, ajtókat berúgnak,

Neveket kiálltnak idegen hangsúllyal,

S ki a névsoron volt a papírra felírva,

Nem úszta meg senki le volt tartóztatva.

Tépázva hurcolták a falu központjába,

És, hogy mi lesz ebből senki sem tudhatta.

Zokogtak az anyák lelkük megszakadva,

Istenem tégy csodát!

Istenem, ha fent vagy!

Zokogott a tömeg, de ez is meg volt tiltva,

Szemük láttára a fiaik meghalnak,

Gyilkos kezek által életük kioltva.

Meg történt mind ez szeptember havában,

Pedig kürtölték a békét mindenütt javában.

Szavakat nem kapva,

E fájdalmat leírni

Istenhez fordulok,

Csak Őt tudom meg kérni,

Ilyen többé ne tudjon történni.

A 2012-2013-as Iskolai év megnyitó

Szeretettel köszöntök mindenkit

 

Köszöntöm a tanügyi kádereket, gyerekeket és szülőket.

Várva vagy nem várva elérkezett a 2012-2013-as tanév kezdete mikor sok kicsi szív gyors dobogással, nagy izgalommal várja, hogy megláthassa osztálytársait, tanítóját tanárait. A tanítók tanárok hogy megláthassák az új csemetéjeiket melyeknek mától kezdve kezükben van nevelése hajlítása, oktatása egyaránt.

Kezdetét veszi egy olyan időszak mely több tanulást, kevesebb játékot, szabadidőt igényel a gyerekek részéről és több, azaz sok munkát a tanügyi káderek részéről.

Kezdetét veszi egy olyan időszak, amikor gyerekeink a jövő fiataljai, felnőttjei napról napra gyarapítsák tudásukat, hogy felkészüljenek a felnőttkor kihívásaira.

Ugyanis csak egy jól felkészült társadalom képes önön sorsát kezébe venni és azt a maga javára irányítani a jövőben.

Én ehhez a feladathoz kívánok sok sikert, kitartást jó munkát, türelmet, úgy a gyerekeknek mint a tanároknak egyaránt .

Kívánok jó egészséget mindenkinek és sikeres tanévet.

Simon András – polgármester

Tisztelt okányiak, kedves testvéreink!

Itt vagyunk!

Itt vagyunk Erdélyből, Baconközségből, Szárazajtáról.

Jöttünk, hogy együtt lehessünk ez alkalommal, mikor emléket állítunk egy olyan eseménynek, mivel a történelem talán a legnagyobb büntetést mérte nemzetünkre.

Szeretett hazánkat darabokra szétszaggatva próbálták nemzetünket megosztani.

Darabokba szétszaggatva de lélekben egyben dacolva bármilyen akadállyal testvérségünk mindig állt.

Bár rosszakaróink mindent megtettek , hogy együvé tartozásunkat meggátolják, de ez csak részben sikerült csupán csak földrajzilag, mert lélekben együtt maradtunk .

Együvé tartozásunkat nem sikerült sorvasztania még a december 5-ei szavazásnak sem.

Erre mondják, hogy ,,Vér vízzé nem válik” soha. Annál inkább, hogy imádott anyaországunkra hála istennek jobb idők köszöntötték, így a jövőbe nézve, de a múltat soha nem feledve Testvériségünk élni fog örökre.

Az Okányi Tölgy Kopjafa

Az Okányi kopjafának jelképe bár tudva van.

Magáról az Öreg Tölgyről, ismertetem e pár sorban.

Valamikor réges-régen a múlt századnak hajnalán

Pottyant le egy cserefáról… mert arra felé így mondják.

Épp, mint Trianon szakított darabokra egy hazát,

Elszakította a szellő ágtól, fától egyaránt.

Örvendezve, hogy nem úgy végzett szajkó, mókus eledel,

Gyökerezett meg a földben.

S lassan szép tölgy csemete.

E korszaknak is bőven megvan

Sok veszélyes helyzete.

De büszkén ússza meg ő mindezt

Csupán majd, csak egyet nem .....

Vele együtt hazát veszt.

A sok vihartól tépve, zúzva

Lassan-lassan nagyra nő.

Mintha tudná küldetését,

A nemes célt, mit majd betölt.

Eljött hozzá is a végzet,

Az egyik napnak hajnalán,

Nem volt az más... egy Székely ember

Fűrésszel az oldalán.

Ki a sok szép tölgyek között,

Épp e tölgy előtt megállt.

Üdvözölte... na, jó hogy megvagy!

Nagyon régen várok rád.

Te vagy méltó ily nemes célra,

Hogy volt hazádban, műként állj!

Comemorarea eroilor căzuţi

BUNĂ ZIUA!

Permiteţi că în numele Primăriei Băţani şi al meu personal, să vă felicit.

Felicit pe toţi participanţi al acestei ocazie de comemorare.

În primul rând doresc să mulţumesc, organizatorilor, ce-mi a dat prilejul s-ă fiu astăzi  aici cu dumneavoastră  ţi să-mi exprim  dorinţa sinceră , din adăncul inimi împotriva războiului.

Sunt convins, că acest lucru  doresc toţi  participanţi prezenţi la această  comemorare .

De sigur, nu există  pădure fără uscături, dar tocmai pentru asta  suntem noi , ca o echipă de constructori care  clădeşte  o cetate cu dorinţa ca s-ă fie tare, durabilă şi în  interiorul să se domină pacea.

Şi ca pacea să dureze  o veşnicie, nu trebuie altceva decât , credinţă în Dumnezeu!

Acest lucru defineşte totul.

Primarul comunei Băţani

Simon András

ESEMÉNYEK
  • GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)
  •  PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)
  • sisopp

Search

Language